ลือ ! Galaxy S21 จะไม่ได้กล้องใต้หน้าจอ แต่จะเป็น Galaxy Z Fold3 ที่ได้ใช้เป็นรุ่นแรกของ Samsung !!
ลือ ! Galaxy S21 จะไม่ได้กล้องใต้หน้าจอ แต่จะเป็น Galaxy Z Fold3 ที่ได้ใช้เป็นรุ่นแรกของ Samsung !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy