เปิดตัว Jelly 2 มือถือไซส์เล็กจอ 3 นิ้ว Android 10 แบตเตอรี่ 2,000 mAh RAM 6 ROM 128GB เริ่ม 4 พันบาท!
เปิดตัว Jelly 2 มือถือไซส์เล็กจอ 3 นิ้ว Android 10 แบตเตอรี่ 2,000 mAh RAM 6 ROM 128GB เริ่ม 4 พันบาท!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy