หลุดข้อมูล Galaxy Fold2 จะเปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Galaxy Z Fold2 พร้อมยืนยันระบบชาร์จ 25W รองรับ 5G
หลุดข้อมูล Galaxy Fold2 จะเปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Galaxy Z Fold2 พร้อมยืนยันระบบชาร์จ 25W รองรับ 5G
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy