RTB เปิดตัว ไมโครโฟน 2 รุ่นใหม่ จาก “ออดิโอ-เทคนิก้า”  ATR2500X-USB และ ATR2100X-USB ตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพ
RTB เปิดตัว ไมโครโฟน 2 รุ่นใหม่ จาก “ออดิโอ-เทคนิก้า” ATR2500X-USB และ ATR2100X-USB ตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy