ยืนยันชิปเซ็ต A12Z บน iPad Pro 2020 คือตัวเดียวกับ A12X แต่เปิดการใช้งาน GPU เต็ม 8 Core !!
ยืนยันชิปเซ็ต A12Z บน iPad Pro 2020 คือตัวเดียวกับ A12X แต่เปิดการใช้งาน GPU เต็ม 8 Core !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy