เปิดข้อมูล iPhone 2020 จะมีหน้าจอขนาด 5.42, 6.06 และ 6.67 นิ้ว ใช้ OLED ทั้งหมด
เปิดข้อมูล iPhone 2020 จะมีหน้าจอขนาด 5.42, 6.06 และ 6.67 นิ้ว ใช้ OLED ทั้งหมด
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy