พบ Bad Pixel ใน iPhone เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที!

ป๋าเอก | 4 พ.ย. 2553 10:29:27

6362

VIEWS ป๋าเอก

พบ Bad Pixel ใน iPhone เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที!