ศุลกากรสหรัฐโป๊ะ ! โพสต์อวดยึด “AirPods ปลอม” ได้กลางสนามบิน แต่แท้จริงคือ “OnePlus Buds” !!

เฮียแม็พ | 14 ก.ย 2563 13:17:04

578

VIEWS เฮียแม็พ

ศุลกากรสหรัฐโป๊ะ ! โพสต์อวดยึด “AirPods ปลอม” ได้กลางสนามบิน แต่แท้จริงคือ “OnePlus Buds” !!