Camera : อนาคตตัวแทน Sony A7s II จะเป็นกล้องที่มาพร้อมวิวไฟน์เดอร์ความละเอียด 9.44 ล้านจุดพร้อมระบบระบายความร้อน

น้าป๋วย | 4 ก.ค. 2563 13:21:34

1821

VIEWS น้าป๋วย

Camera : อนาคตตัวแทน Sony A7s II จะเป็นกล้องที่มาพร้อมวิวไฟน์เดอร์ความละเอียด 9.44 ล้านจุดพร้อมระบบระบายความร้อน

Camera : อนาคตตัวแทน Sony A7s II จะเป็นกล้องที่มาพร้อมวิวไฟน์เดอร์ความละเอียด 9.44 ล้านจุดพร้อมระบบระบายความร้อน

ถ้ากล้อง Sony รุ่นใหม่เปิดตัวออกมาในชื่อ Sony A7s III ซึ่งจะมาแทน Sony A7s II แล้วจะมีอะไรอัพเดตใหม่เข้ามา ล่าสุดมีข่าวลือว่ากล้องรุ่นใหม่ของ Sony ที่จะมาแทน Sony A7s II นั้น จะมาพร้อมกับวิวไฟน์เดอร์อิเล็คทรอนิคส์ความละเอียดสูงถึง 9.44 ล้านจุด ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในตลาด ทำให้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องที่โดดเด่นมากๆ และยังมีระบบระบายความร้อน Passive cooling system แบบไร้เสียงภายในตัวกล้อง (ยังไม่แน่ใจว่าใช้ระบบใดทำงาน) เพราะกล้องรุ่นใหม่นี้น่าจะเน้นเรื่องการถ่ายวีดีโอได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงต้องมีระบบระบายความร้อนคล้ายกับกล้องของ Panassonic S1H ที่มีระบบระบายความร้อนในตัวกล้อง แต่ของ Panasonic ใช้พัดลมระบายความร้อน อีกทั้งกล้องรุ่นใหม่ของ Sony ตัวนี้ก็จะรองรับการ์ด UHS-II ด้วย

ภาพระบบระบายความร้อนของ Panasonic S1H

ที่มา : sonyalpharumors