Lazada แจงแล้ว!! หลัง ก.พาณิชย์จ่อเอาผิดปล่อยร้านค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา!

MissIT | 12 มี.ค. 2563 10:13:12

1363

VIEWS MissIT

Lazada แจงแล้ว!! หลัง ก.พาณิชย์จ่อเอาผิดปล่อยร้านค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา!

Lazada แจงแล้ว!! หลังก.พาณิชย์จ่อเอาผิดปล่อยร้านค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา!

ลาซาด้า ยึดมั่นภารกิจในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรายย่อยในประเทศไทยโดยการให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ลาซาด้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เราให้ความเคารพซึ่งกฎหมาย ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้แพลตฟอร์มของเราเป็นชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

เราให้การสนับสนุนมาตรการของกรมการค้าภายในอย่างเสมอมาเพื่อควบคุมดูแลราคาสินค้าจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เราได้รับทราบการแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ และเรากำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน 

เราได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 และกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา เมื่อเราพบว่าผู้ขายกำหนดราคาหน้ากากอนามัยที่สูงเกินสมควร เราจะดำเนินการระงับการจัดจำหน่ายสินค้ารายการนั้น หากท่านพบการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่ https://www.lazada.co.th