Apple ไม่เห็นด้วย! เปลี่ยนสายชาร์จเป็น USB-C อ้างเป็นการหยุดยั้งนวัตกรรมและสิ้นเปลืองเงินผู้บริโภค!

กู๊ดดรีม | 29 ม.ค. 2563 16:00:05

1561

VIEWS กู๊ดดรีม

Apple ไม่เห็นด้วย! เปลี่ยนสายชาร์จเป็น USB-C อ้างเป็นการหยุดยั้งนวัตกรรมและสิ้นเปลืองเงินผู้บริโภค!