Camera : Nikon ประกาศยกเลิกการจำหน่ายกล้องคอมแพ็ค Nikon DL หลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว

น้าป๋วย | 13 ก.พ. 2560 20:06:26

4280

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Nikon ประกาศยกเลิกการจำหน่ายกล้องคอมแพ็ค Nikon DL หลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว

Nikon ได้ประกาศยกเลิกการวางจำหน่ายกล้องคอมแพ็คในตระกูล Nikon DL หลังจากที่ทาง Nikon เปิดตัวกล้องดังกล่าวไปเมื่อปีที่แล้ว สำหรับกล้อง Nikon DL นั้น เป็นกล้องระดับพรีเมียมที่ทาง Nikon จะนำมาลงตลาดแข่งขันกับกล้องคอมแพ็คค่ายอื่นๆที่มีกล้องคอมแพ็คระดับพรีเมียม โดย Nikon DL นั้นมีสเป็คต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานที่จริงจัง เช่น เซ็นเซอร์ขนาด 1 นิ้วหรือสามารถถ่ายวีดีโอได้ในระดับ 4K เป็นต้น การประกาศยกเลิกการจำหน่ายกล้อง Nikon DL ทาง Nikon ระบุว่าเป็นเพราะเหตุผลทางด้านต้นทุน และไม่ได้ระบุว่าจะมีการพัฒนากล้องรุ่นใหม่มาทดแทนหรือไม่ 

ที่มา : nikon