All iPhone

  • Photography : Apple ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย iPhone Photography Contest

    น้าป๋วย |1 มี.ค. 2562 09:51

    newsPhotography 2669
    Photography : Apple ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย iPhone Photography Contest

    iPhone Photography Contest ซึ่งจัดโดย Apple เพื่อโปรโมทภาพถ่ายจากกล้อง iPhone ในปีนี้ ได้มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้ว เป็นสิบภาพผู้ชนะที่มาจากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก โดยมีภาพทั้งจาก iPhone 7 ไปจนถึง iPhone XS Max ซึ่งทั้งสิบภาพที่ชนะในการประกวดครั้งนี้ จะนำไปโปรโมททั้งบนบิลบอร์ด ร้านค้า และในเว็บไซต์ของทาง Apple ด้วย