Tablet: Apple จับมือกระทรวงศึกษาธิการไทยพัฒนาแท็บเล็ตสู่การศึกษานอกกรอบ!

ป๋าเอก | 22 พ.ย. 2554 09:29:19

15497

VIEWS ป๋าเอก

:: Tablet: Apple จับมือกระทรวงศึกษาธิการไทยพัฒนาแท็บเล็ตสู่การศึกษานอกกรอบ! ::

ต่อเนื่องจากข่าวเมื่อวานนี้ที่ TechXcite รายงานไปว่าตัวแทนจากบริษัท Apple Computer, Inc. ประเทศไทยได้เข้าพบปะหารือกับ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับประเด็นโครงการแจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (One Tablet Per Child) อันเป็นหนึ่งในโครงการของนายก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาโดยตลอด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงผลการหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท Apple Computer Inc. นำโดย Mr.Aidan McCarthy, Learning Technologies, World Wide Education Markets, Mr.Harry Kwa ทีมการศึกษาเอเชียใต้ และคณะผู้บริหารชาวไทย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ว่า ได้สอบถามถึงความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ และองค์ประกอบในการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพื่อการศึกษา ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับ ปรุง สร้างรายได้ หรือระบบเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ 

ซึ่งทาง Apple ได้แสดงถึงความมั่นใจเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ซึ่งเป็น Apple Solution for MOE ที่ได้นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ดังนั้น ศธ. จึงได้ตกลงให้ตัวแทนจาก Apple ร่วมเป็นคณะทำงานกับ ศธ. โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบและทดสอบการทำงานจริงกับการเรียนการสอนที่ นักเรียนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตพันธุ์ข้าว ผลไม้ ฯลฯ และเมื่อได้ทดสอบระบบแล้วขอให้นำกลับมาเสนอต่อ ศธ. เพื่อพิจารณาว่าสามารถตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีมาใช้กับกลไกการศึกษาในอนาคต คือ การเรียนเพื่อสร้างรายได้ สามารถทำได้จริงหรือไม่ หากทำไม่ได้ก็จะกลับไปพิจารณาการใช้ระบบ Android อีกครั้ง

การหารือ ครั้งนี้ไม่ได้หารือเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แต่เป็นการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้พัฒนาการศึกษา เพื่อให้ สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำไปใช้พัฒนานักเรียนนักศึกษา แล้วก่อให้เกิดผลผลิต และนำรายได้ที่เกิดจากผลผลิตมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ซึ่ง Apple ได้มีข้อเสนอหลายแนวทางในการใช้ เช่น การเช่า การผ่อนชำระ ซึ่งประเด็นนี้ยังถือเป็นเรื่องรอง เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผลการทดสอบจากคณะทำงานแล้ว จะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญว่า ศธ.จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอย่างเดียว หรือซื้อทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมระบบ รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ด้าน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ. กับ Apple มีภารกิจและความรับผิดชอบที่ต่างกัน คือ ศธ. จะรับผิดชอบด้านการศึกษา ส่วน Apple จะรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบ ทั้งสองหน่วยงานกำลังจะหาทางร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการขายเครื่อง แต่ Apple พยายามจะเสนอให้เห็นว่าเป็นบริษัทด้าน IT ที่มีคำตอบในเรื่องโซลูชั่นเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง ฉะนั้นตามข้อเสนอของ ศธ. ที่ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาออกนอกกรอบเดิม คือ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ หรือ Education Beyond Learning คือการก้าวพ้นไปสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ (Education Moving Beyond to Learning) จึงขอให้ Apple ช่วยหาโซลูชั่นให้ ศธ. ในเรื่องการทำให้นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ 

ซึ่ง Apple มีโปรแกรมประยุกต์และเนื้อหามากมายที่จะช่วยในเรื่องนี้ ซึ่งไม่ใช่การจัดการเรียนรู้โดยตรงเท่านั้น แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ มีกิจกรรม มีเครื่องมือต่างๆ ที่นักเรียนจะเขียนขึ้น และนำไปสู่การ World Wide ซึ่งทำให้ลูกค้าต่างๆ ทั่วโลกได้รับรู้ผลผลิตของนักเรียน และส่งผลให้การศึกษาของไทยมีเนื้อหาและบริบทที่กว้างขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังลูกค้าต่างๆ ได้ทั่วโลก นี่คือจุดที่ ศธ. มอบหมายให้ Apple หาคำตอบ ซึ่งต้องให้ Apple คิดทำในขอบเขตขนาดเล็กหรือใหญ่ได้เพียงใด แต่ข้อสำคัญคือโจทย์ครั้งนี้จะต้องมีคำตอบ

บทความโดย: ekk TechXcite

ที่มา: thairath