Mobile: DTAC, True Move จับมือช่วยเหยื่อน้ำท่วมเติมเงินมือถือฟรี, เลื่อนยาวชำระค่าบริการรายเดือน!

ป๋าเอก | 27 ต.ค. 2554 09:12:50

9443

VIEWS ป๋าเอก

Mobile: DTAC, True Move จับมือช่วยเหยื่อน้ำท่วมเติมเงินมือถือฟรี, เลื่อนยาวชำระค่าบริการรายเดือน!

:: Mobile: DTAC, True Move จับมือช่วยเหยื่อน้ำท่วมเติมเงินมือถือฟรี, เลื่อนยาวชำระค่าบริการรายเดือน! ::

DTAC พร้อมรับมือและช่วยเหลืออุทกภัย

DTAC เดินหน้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ทั้งลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรงและการสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
       
       โดย DTAC ได้เตรียมมาตรการในการป้องกันสถานีชุมสาย และสถานีฐาน รวมทั้งเตรียมแผนรองรับกรณีฉุกเฉินในกรณีที่วิกฤตน้ำท่วมอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของดีแทค ทั้งการป้องกันสถานีชุมสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ด้วยผนังคอนกรีตกั้นน้ำ พร้อมกระสอบทราย และปั๊มน้ำกำลังสูง เพื่อให้โครงข่ายยังคงสามารถทำงานได้แม้จะมีน้ำท่วมในบริเวณนั้น
       
       ประสานงานตลอดเวลากับการไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมสายอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม
       
       สำหรับกรณีฉุกเฉิน ได้มีการเตรียมน้ำมันสำรองไว้ประมาณ 4,000 - 10,000 ลิตร ต่อสถานีสำหรับในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า โดยสถานีจะสามารถดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารต่อเนื่องได้หลังจากที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า
       
       ตั้งทีมวิศวกรคอยตรวจสอบ และดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการ พร้อมจัดเตรียมรถโมบายล์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน
       
       ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม DTAC ได้เติมเงินให้ลูกค้าแฮปปี้รายละ 30 บาท รวม 840,000 ราย ใน 7 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท
       
       นำทีมพนักงานเดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดอยุธยาเพื่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โทรฟรี เติมเงิน ชาร์จแบตเตอรี่ให้ประชาชน และให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ เช่น การลงทะเบียนผู้ประสบภัย ดูแลการแจกจ่ายสิ่งของ และจัดเตรียมถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ประสบภัยทีมพนักงาน DTAC ตลอดจนให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในจุดที่ประสบภัยหลาย ๆ จุดในจังหวัด
       
       เพิ่มบริการใจดีให้ยืม *100 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่องทางฉุกเฉินอีกช่องทางสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินหรือ Happy สามารถยืมค่าโทรไปใช้ก่อนได้เมื่อค่าโทรหมดในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านทางบริการใจดีให้ยืม *100 ที่ใช้บริการจากมือถือได้ทันที โดยลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่ 12.00 น. วันที่ 9 ต.ค. จนถึง 31 ต.ค.นี้ Happy จะยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการให้ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง และยืดระยะเวลาชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับลูกค้า DTAC ประเภทรายเดือนออกไป
       
       นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  DTAC ยังได้เข้าร่วมกับ บมจ. TOT และผู้ประกอบการอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องจากผู้ประสบภัย 1111 กด 5 ของ ศปภ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคนป่วยและคนชรา ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการของศูนย์แห่งนี้มากกว่า 2 แสนราย ในส่วนของดีแทคเองก็ได้ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากสายด่วน 1678 ที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับข้อมูลจากผู้ประสบภัยและส่งต่อข้อมูลให้กับภาครัฐต่อไป

True Move - True Move H - Hutch ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

True Move, True Move H  และ Hutch ขยายเขตความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 9 เขตเสี่ยง (ตามประกาศ ศปภ. ฉบับที่ 9 / 2554 เรื่องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมตัวอพยพ) ได้แก่ เขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหม หนองจอก มีนบุรี คันนายาว ลาดกระบัง บางพลัด และทวีวัฒนา ให้สามารถติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะฉุกเฉินและจำเป็น
       
       โดยมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้า True Move และ Hutch แบบเติมเงินเพิ่มวันใช้งานทันที 30 วัน ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2554 เติมเงินทันทีหมายเลขละ 20 บาท ให้ลูกค้าที่เงินค่าโทรหมดหรือค่าโทรเหลือต่ำกว่า 5 บาท นอกจากนี้ ลูกค้า True Move กลุ่มดังกล่าวยังสามารถโทร *937# เพื่อขอค่าโทรช่วยเหลือฉุกเฉินได้อีกสัปดาห์ละ 20 บาท เมื่อเงินค่าโทรหมด
       
       สำหรับลูกค้า True Move, True Move H และ Hutch แบบรายเดือน งดเว้นการระงับสัญญาณแก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ไม่สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้ตามกำหนด ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2554
       
       ประกอบไปด้วยลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 28 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ 9 เขตเสี่ยง ได้แก่ เขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหม หนองจอก มีนบุรี คันนายาว ลาดกระบัง บางพลัด และทวีวัฒนา
       
       นอกจากนี้ True MoveTrue Move H และ Hutch ยังอำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าแจ้งขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลได้แก่ โทรฟรี! หมายเลขฉุกเฉิน 1111 กด 5 สำนักนายกรัฐมนตรี 1784 สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริการแพทย์ฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลฟรี
       
       1146 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1193 ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย 1129 สายด่วน กฟภ. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน และ 1490 สายด่วน บขส.สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด
       
       และยังสามารถส่ง SMS ฟรี! โดยพิมพ์ข้อความขอความช่วยเหลือส่งไปที่หมายเลข 4567892 ซึ่งข้อความจะส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ต่อไป
       
       นอกจากนี้ True Move และ True Move H ยังได้เปิดจุดให้บริการโทรฟรีทุกเครือข่าย ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี และเติมเงินให้ลูกค้าทรูมูฟฟรี พร้อมเติมวันใช้งาน 60 วัน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและศูนย์อพยพต่างๆ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 และ อาคาร 3, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, ศูนย์อพยพ จ.อยุธยา ลพบุรี สระบุรี และค่ายอดิศร เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สามารถติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะฉุกเฉินและจำเป็น

บทความโดย: ekk TechXcite

ที่มา: manager