ซอฟต์แวร์พาร์ค ดันไทยชิงตลาดโปรแกรมมือถือโลก

ทีมงานTechXcite | 21 ม.ค. 2551 00:00:00

1535

VIEWS ทีมงานTechXcite

21 มกราคม 2551
ภาครัฐและเอกชนไทยดัน Android สุดตัว หวังผลักดันนักพัฒนาโปรแกรมมือถือ
เข้าสู่ตลาดโลก ร่วมก่อตั้ง Android Thailand Social Network เกิดชุมชนสนับสนุนระยะยาว
ประเดิมจัดสัมมนาและบิสซิ เน็ตเวิร์คช็อปให้ทันส่งชิงเงิน 10 ล้านเหรียญของกูเกิ้ล ซอฟต์แวร์พาร์ค พร้อมให้โควต้าเข้าโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจเต็มตัว


นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค
เปิดเผยว่า ทางซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจอันได้แก่ บริษัท เอไอเอส, ดีแทค, ทรูมูฟ และ
โมโตโรล่า ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือชื่อดัง ในการร่วมจัดตั้งโครงการ Android
Thailand Social Network ที่มุ่งหวังจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือของไทย
ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลก และเกิดสังคมเครือข่ายของผู้มีความรู้และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่สังคม
การค้าในขั้นต่อไป


โดยโครงการ Android Thailand Social Network เกิดขึ้นเนื่องจากทาง Google ซึ่ง
เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ได้ออกชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) บนระบบ
ปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือที่ชื่อ Android ของตนเองขึ้นมา โดยมีพันธมิตรทางด้านโทรศัพท์มือถือเข้าร่วม
จำนวนมาก เพราะคาดว่าต่อจากนี้ไปแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือจะได้รับความ
นิยม และมีอัตราการขยายตัวอย่างมากในเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะการเร่งโตของ Google ที่มอบ
รางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันส่งโปรแกรมที่ทำงานบน Android เข้าประกวดในเดือนมีนาคมนี้ มีรางวัลสูง
ถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 340 ล้านบาท


“ทางซอฟต์แวร์พาร์คเห็นว่า ระบบปฏิบัติการ Android เป็นโอกาสใหม่ของนักพัฒนาไทยในการ
ส่งผลงานของตนเองเข้าสู่ตลาดโลก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กำลังเกิดมาตรฐานใหม่บนโทรศัพท์มือถือ
หลังจากที่มีการปิดตัวเองจากระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือรายใหญ่บางราย และการเริ่มต้นนี้นัก
พัฒนาทั่วโลกมีระยะเวลาที่เท่ากันไม่มีผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบ” นางสุวิภา กล่าวและว่า

“ดังนั้นซอฟต์แวร์พาร์คจึงระดมผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยว
ข้องมาร่วมกันก่อตั้งโครงการ Android Thailand Social Network ขึ้นมา เพื่อหวังเป็นเวทีถ่าย
ทอดความรู้ ประสบการณ์ และความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับนักพัฒนากลุ่มนี้ที่กำลังเข้าไปเจาะตลาด
โลกของกับไทยในอนาคตอันใกล้”

สำหรับแผนงานของโครงการ Android Thailand Social Network นั้น จะเริ่มจากการ
จัดสัมมนาในวันที่ 30 มกราคมนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมที่สนใจในระบบปฏิบัติการ Android ในช่วง
เริ่มต้นประมาณ 80 ราย ในครั้งนี้จะมีการประเมินความสามารถ และตั้งทีมทำงานขึ้นมาอย่างเป็นทาง
การ เพื่อจัดทำโครงการ Business Workshop ในวันที่ 8 และ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่อาคาร
ซอฟต์แวร์พาร์ค เพื่อสร้างผลงานและกลั่นกรองความคิดก่อนที่จะส่งโปรแกรมเข้าประกวดในเดือนมีนาคม
โดยกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งจะนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มาร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักพัฒนามาก
ขึ้น

หลังจากนั้นซอฟต์แวร์พาร์คจะคัดเลือกผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจหรือ
Incubator โดยทางซอฟต์แวร์พาร์คจะสนับสนุนทั้งความรู้ทางด้านการทำธุรกิจ สถานที่ และการทำการ
ตลาด ต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ จำนวน 10 ราย ต่อจากนั้นหากผลงานเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการยัง
สามารถเจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้ก่อตั้งโครงการในการนำไปเป็นธุรกิจได้เลยทันที


คาดว่าภายในปีนี้ โครงข่ายของ Android Thailand Social Network จะมีการขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดทั่วโลกที่ถีบตัวสูงขึ้น โดยเบื้องต้นคาดว่าไทยจะมีกลุ่มนักพัฒนา
ระดับเขียนโปรแกรม Android มากกว่า 300 ราย ซึ่งตรงกับทิศทางการพัฒนาไอทีของซอฟต์แวร์พาร์ค ในปีนี้ที่จะมุ่งเน้นให้เกิด Software Engineer ในจำนวนที่มากขึ้น

นายปรัธนา  ลีลพนัง ผู้อำนวยการสำนักการตลาด บริการสื่อสารไร้สาย เอไอเอส กล่าวว่า
“เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เรามีนโยบายในการให้การสนับสนุนและสร้างนักพัฒนา
โปรแกรมบนมือถือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักพัฒนาเหล่านี้ได้มีโอกาสเปิดตัวโชว์ผลงานและความ
สามารถให้โลกได้เห็น สำหรับโครงการAndroid Thailand Social Network นี้ ถือเป็นโครงการ
ที่ดีและมีคุณค่ามาก โดยเอไอเอสเองก็มี Knowledge เกี่ยวกับการพัฒนา Application ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า มาแบ่งปันและแนะนำให้นักพัฒนาฯ รุ่นใหม่
ได้เรียนรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองต่อไป ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า นัก
พัฒนาฯ ชาวไทย ก็มีศักยภาพและความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต่างชาติเลยทีเดียว”

นายอมฤต ศุขะวณิช ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเน็กซ์ ดีแทค บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าดีแทคมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการ Android Thailand Social
Network เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และซอฟต์แวร์ด้าน
ไอทีอย่างเต็มตัวแล้ว ดูได้จากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริการประเภท social
networking ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในประเทศไทยจึงควรให้การส่งเสริมอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจในการพัฒนาบุคคลากรด้านไอทีเพื่อมารองรับตลาดที่กำลังขยายตัว
โดยเชื่อว่าองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรไอทีไทยมาจากปัจจัยหลัก คือ องค์กรที่มีศักยภาพที่จะ
สนับสนุนการผลิตซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ และบุคลากรวงการไอทีต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญ
ในระดับมาตรฐานสากล ดีแทคมีความมุ่งหวังว่าโครงการ Android Thailand Social Network ที่
เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาการเติบโตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือของ
ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนผลักดันให้เกิดโครงการที่ดีในวงการนี้ต่อไปอีกในอนาคต โดยดี
แทคมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านแอพพลิเคชั่นในระดับสากล และมุมมองด้านการพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์
มือถือเข้าร่วมให้ประสบการณ์กับนักพัฒนาที่ร่วมในโครงการนี้

นายพีระพล ฉัตรอนันทเวช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โมโตโรล่า (
ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการร่วมโครงการครั้งนี้ว่า “โมโตโรล่าร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบปฏิบัติ
การบนโทรศัพท์มือถือแบบ open source มาโดยตลอดและเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มพันธมิตร Open
Handset Alliance ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการ Android ในระดับนานาชาติ  เราจึงส่งเสริมการ
พัฒนาโครงการ Android ในประเทศไทยอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ
เราในอนาคตก็จะยึด Android เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลัก เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบริการและคอน
เทนต์ต่าง ๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ไร้สายเข้าด้วยกัน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการ
และสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด”

นายพิชิต  ธัญโยดม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีมัลติมีเดีย บริษัท   ทรู มูฟ จำกัด  กล่าวว่า
ทรูมูฟยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Android Thailand Social Network ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมนักพัฒนาโปรแกรมของไทยให้ได้แสดงศักยภาพและยกระดับความสามารถของคนไทยเพื่อ
เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยทรูมูฟมีความรู้ ความชำนาญในการสร้างสรรค์และพัฒนา
Application รวมถึง Content ที่หลากหลาย ตรงใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นัก
พัฒนาฯได้นำไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี  ความร่วมมือในโครงการนี้ทรูมูฟมั่นใจว่า
จะสร้างนักพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้กลุ่มทรูยังได้
ให้การสนับสนุนทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทรูวิชั่นส์ ยูบีซี เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจอีกทาง
หนึ่งด้วย

หากท่านใดสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.swpark.or.th
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน