วิธิล๊อค Thumd Drive ง่ายๆ ด้วย Bitlocker.......!!

MXcite | 22 เม.ย. 2554 10:53:42

47672

VIEWS MXcite

วิธิล๊อคThumd Drive ง่ายๆ ด้วย Bitlocker.......!!

ในการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ผมคิดว่าทุกคนต้องมี Thumd Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ และในwindows 7 ก็มีวิธีในการล็อค Thumd Drive ของคุณด้วยการใช้ BitLocker เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวของเรานอกจากผู้ที่รู้รหัสจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้

โดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้

1.เสียบ Thumd Drive ที่ช่อง USB

2.คลิกที่ปุ่ม Start แล้วใส่คำว่า BitLocker ตรงช่อง Saerch แล้ว Enter ..>>

3.คลิกที่ Turn On Bitlocker ที่ Thumd Drive

 

4.Windows จะทำการตรวจสอบ Thumd Drive

5.ใส่รหัสตามต้องการโดยรหัสต้องมากกว่า8หลักขึ้นไปแล้วกด next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

6.windows จะทำการ บันทึกรหัสกันลืมโดยให้เลือก file ตามที่เราต้องการ แล้วกด Next

 

7.หลังจากที่ save หัสแล้วจะมีข้อความยืนยันในการ save รหัส กด YES

8.เมื่อทำขั้นตอนในการการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ Start Encrypting  เพื่อเข้ารหัส

 

9.windows จะทำการเข้ารหัส โดยความเร็วจะขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลที่อยู่ใน Thumd Drive

10.เมื่อทำการEncrypting จนเสร็จจะแสดงดังรูป

11.เปิดที่ My computer จะเห็นได้ว่า Thumd Drive มีลูกกุญแจแสดงถึงการล็อคอยู่

12เมื่อนำ Thumd Drive เสียบเข้าที่ Port USB อีกครั้ง จะมีการเรียกรหัสผ่านและเมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปกติ

 

สำหรับการยกเลิกการล็อกด้วย Bitlocker

1.เสียบ Thumd Drive ที่ช่อง USB

2.คลิกที่ปุ่ม Start แล้วใส่คำว่า BitLocker ตรงช่อง Saerch แล้ว Enter ..>>

3.คลิกที่ Turn Off Bitlockerที่ Thumd Driveเพื่อที่จะยกเลิก

4.Windows จะทำการถอดรหัสโดยการกดที่ Decrypt Drive

5.Windows ทำการถอดรหัสที่เราล็อคไว้ออกและรอจนกว่าจะโหลดเสร็จ

 6.เมื่อทำการปลดล็อคเสร็จเราจะสามามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เหมือนเดิมตามปกติครับ

**หมายเหตุ** การล็อกจะไม่สามารถแสดงข้อมูลใน Windows ตัวอื่นๆ นอกจากwindows 7 เท่านั้น**