Happy Birthday, Compact Disc!

ทีมงานTechXcite | 17 ส.ค. 2550 00:00:00

2072

VIEWS ทีมงานTechXcite

ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1970 (ตรงกับ พ.ศ. 2513 ถึง 2522) นักวิจัยของบริษัทฟิลิปส์ ได้ใช้เทคโนโลยีของแผ่นเลเซอร์ดิสค์ มาทดลองสร้างแผ่นออพติคอลสำหรับเก็บเสียงแต่เพียงอย่างเดียว โดยเริ่มแรกใช้วิธีการเข้ารหัสเสียงแบบ wideband FM และแบบ PCM ในระบบดิจิทัลในเวลาต่อมา ช่วงปลายทศวรรษ ฟิลิปส์ โซนี่ และบริษัทอื่น ๆ แสดงต้นแบบของแผ่นดิสค์ระบบเสียงดิจิตอล


ในปี พ.ศ. 2522 ฟิลิปส์ และ โซนี่ ตัดสินใจร่วมมือกัน จัดตั้งทีมวิศวกรร่วม ซึ่งมีภารกิจออกแบบแผ่นดิสค์ระบบเสียงดิจิตอลแบบใหม่ สมาชิกที่สำคัญของทีมคือ Kees Immink และ Toshitada Doi หลังจากทดลองและถกเถียงกันหนึ่งปี ทีมงานได้ออกมาตรฐานเรดบุ๊ค ซึ่งเป็นมาตรฐานของคอมแพคดิสค์ ฝ่ายฟิลิปส์สนับสนุนในเรื่องกระบวนการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตเลเซอร์ดิสค์ ฟิลิปส์ยังสนับสนุนวิธีการมอดูเลตแบบ EFM ซึ่งสามารถบันทึกเสียงได้มาก และทนต่อรอยขูดขีด หรือรอยนิ้วมือ ขณะที่โซนี่สนับสนุนวิธีรหัสแก้ข้อผิดพลาด (error correction) CIRC ในเอกสาร Compact Disc Story ที่บอกเล่าโดยสมาชิกหนึ่งของทีม ให้ข้อมูลถึงที่มาของการตัดสินใจทางเทคนิคจำนวนมาก รวมถึงการเลือกของความถี่การสุ่ม ระยะเวลาในการเล่น และเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นดิสค์ ฟิลิปส์ได้บรรยายไว้ว่า คอมแพคดิสค์"ถูกประดิษฐ์ร่วมกันโดยกลุ่มคนมากมายทำงานร่วมกันเป็นทีม" ("invented collectively by a large group of people working as a team.")


ซีดีถูกผลิตขึ้นมาในแบบอุตสาหกรรมครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2525 โดยในครั้งนั้นเป็นการผลิตแผ่น CD สำหรับเครื่องเล่นเพลง(Audio CD) ต่อมาในปี 2528 จึงเกิดแผ่นซีดีสำหรับเก็บข้อมูล(CD-ROM) ตามมา และแผ่น CD ที่พลิกวิธีชีวิตของคนทั้งโลกก็ได้เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีหลังจากมีการกำหนดของ CD-ROM นั่นคือในปี 2533 แผ่น CD-R หรือแผ่นซีดีที่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ด้วยเครื่องเขียนข้อมูลก็บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลงานคิดค้นของ 2 บริษัทใหญ่ คือ โซนี่ (Sony) และ ฟิลลิปป์ (Phillips)


วันที่ 17 สิงหาคม 2550 นี้จึงนับว่าเป็นวันครบรอบ 25 ปี ของการถือกำเนิดขึ้นของ CD บนโลกนี้ จาก 25 ปีที่ผ่านมา ก็นับได้ว่า CD ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บข้อมูลของโลกนี้ไปอย่างสิ้นเชิง และ CD ยังเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้โลกของการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล เฟื่องฟูถึงขีดสุด

อายุ 25 ปี ถ้านับเป็นคน ก็เข้าสู่วัยเบญจเพศ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต และก็เช่นเดียวกับคน CD หรือ Compact Disc ในวัย 25 ปีนี้ ก็กำลังเข้าสู่ข่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้ว อันเนื่องมาจากความล้าหลังด้านความจุในการเก็บข้อมูล ทำให้แผ่น CD เริ่มเสื่อมความนิยมลงบ้างแล้ว โดยเฉพาะในวงการแผ่นภาพยนตร์ไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนจากแผ่น CD เป็นแผ่น DVD อย่างเต็มตัวเหมือนๆกับประเทศอื่นที่เค้าก้าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

ถึงแม้ในอนาคตแผ่น CD จะเสื่อมความนิยม แต่ผมก็เชื่อว่าแผ่น CD จะยังคงไม่หายไปจากโลกนี้ง่ายๆอย่างแน่นอน


แหล่งข่าว : th.wikipedia.org