Blizzard ประกาศเปลี่ยนชื่อฮีโร่ใน Overwatch คาวบอย Jesse McCree เป็น Cole Cassidy เริ่ม 26 ตุลาคมนี้

MheeYokLoh | 24 ต.ค. 2564 12:00:00

853

VIEWS MheeYokLoh

Blizzard ประกาศเปลี่ยนชื่อฮีโร่ใน Overwatch คาวบอย Jesse McCree เป็น Cole Cassidy เริ่ม 26 ตุลาคมนี้

Jesse McCree ฮีโร่ของ Overwatch ในที่สุดก็มีชื่อใหม่แล้วครับ ซึ่งไม่ใช่ Deadeye Dave ตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ โดยทาง Blizzard ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อคาวบอยจอมแม่นปืนหลังจากเกิดปัญหาในสตูดิโอเมื่อเดือนสิงหาคม และในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ McCree จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Cole Cassidy

Blizzard กล่าวในทวีตว่า เพื่อทำให้ Overwatch ใหม่ดีขึ้น และเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ถูกต้อง เขาต้องซื่อสัตย์กับทีมและตัวเขาเอง จึงตัดสินใจทิ้งภาพลักษณ์เก่าๆ และคาวบอยจะก้าวเดินไปยามพระอาทิตย์ตกดิน Cole Cassidy จะเผชิญหน้ากับโลกในยามรุ่งสางต่อไป

เรื่องของเรื่องคือ Blizzard มักใช้ชื่อพนักงานจริงในบริษัทมาตั้งเป็นชื่อของตัวละครในเกม แล้วทีนี้นาย Jesse McCree ตัวจริงดันมีปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงานจนโดนไล่ออกจากบริษัทไป และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของเกม บริษัทจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวละครตามที่เป็นข่าว และยังสัญญาว่าจะไม่ตั้งชื่อตัวละครในเกมตามชื่อพนักงานอีกต่อไป

และนอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อแล้ว Blizzard กำลังทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับชุดของ Cole Cassidy รวมถึงอาจปรับแต่งท่าไม้ตาย Deadeye ของเขาให้อันตรายยิ่งขึ้น และอนุญาตให้ผู้เล่นใช้ Combat Roll ของเขากลางอากาศได้ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความสามารถในการกระเด็นกลับในแนวตั้งจากฮีโร่อย่าง Doomfist และ Wrecking Ball เป็นต้น

source: engadget