Geekbench ถอด OnePlus 9 และ 9 Pro ออกจากฐานข้อมูล เนื่องจากพบการปั่นคะแนน

MheeYokLoh | 8 ก.ค. 2564 13:00:00

1362

VIEWS MheeYokLoh

Geekbench ถอด OnePlus 9 และ 9 Pro ออกจากฐานข้อมูล เนื่องจากพบการปั่นคะแนน

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากแหล่งข่าว AnandTech ระบุว่าสมาร์ทโฟน OnePlus 9 และ 9 Pro มีการปรับแต่ง optimization เพิ่มประสิทธิภาพอย่างแปลกๆ ครับ

โดยใน OxygenOS ถูกพบว่าจะมีการวิเคราะห์แอปพลิเคชันบ่อยครั้ง และอาจมีการจำกัดการทำงานบางอย่างลง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แต่สำหรับแอปประเภท benchmark ที่ใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพตัวเครื่อง ตัว OxygenOS กลับไม่มีการจำกัดประสิทธิภาพใดๆ เลย ซึ่งทาง Geekbench มองว่าการกระทำในลักษณะนี้ถือเป็นการปั่นคะแนนจนเกินไป

โดยสิ่งที่ Geekbench กระทำก็คือตอนนี้ได้ถอดข้อมูลของ OnePlus 9 และ 9 Pro ออกจากฐานข้อมูลแล้วครับ โดยทางแพลตฟอร์มทดสอบกล่าวว่า ระบบทำการตัดสินใจด้านประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากตัวระบุแอปพลิเคชันมากกว่าพฤติกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สมาร์ทโฟนควรทำงานให้เต็มที่ในทุกแอป มากกว่าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อบางแอปทำงาน

ในรายงานของ Geekbench ระบุว่านี่เป็นการปรับประสิทธิภาพจนเกินไป และจะตรวจสอบอุปกรณ์ OnePlus อื่นๆ เพื่อดูว่ามีการทำลักษณะนี้อีกหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทาง OnePlus ยังไม่ออกมาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเคสนี้ครับ เชื่อว่าไม่นานก็น่าจะออกมาให้คำอธิบายอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

source: gsmarena