Samsung ประกาศเพิ่มการปกป้อง security update ให้เครื่องเวอร์ชั่นองค์กร enterprise เป็นเวลา 5 ปี

MheeYokLoh | 4 ก.ค. 2564 13:00:00

989

VIEWS MheeYokLoh

Samsung ประกาศเพิ่มการปกป้อง security update ให้เครื่องเวอร์ชั่นองค์กร enterprise เป็นเวลา 5 ปี

Samsung ดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์สำหรับองค์กรบางรุ่น (เวอร์ชั่น Enterprise) ที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีคุณลักษณะเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กร และสามารถติดตั้งได้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น และที่สำคัญกว่านั้น Samsung ให้การสนับสนุนที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค

โทรศัพท์และแท็บเล็ตเวอร์ชั่้น Enterprise ของ Samsung ส่วนใหญ่จะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยเป็นเวลา 4 ปีนับจากวันที่เปิดตัว แต่ Samsung ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพิ่งประกาศว่าจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกหนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์ระดับองค์กรบางรุ่น ประกอบไปด้วย Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note20, Note20 Ultra, XCover 5 และ Galaxy Tab Active 3

ทั้งหมดนี้จะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยรายเดือนหรือรายไตรมาสต่อไปอีกห้าปีนับจากวันที่เผยแพร่ ถือเป็นข่าวดีสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของบริษัทครับ

source: gsmarena