Panasonic ขายหุ้นในส่วนของแบตเตอรี่ให้กับ tesla ในราคา 3.6 พันล้านดอลลาร์

Sankwan | 27 มิ.ย. 2564 14:21:00

991

VIEWS Sankwan

Panasonic ขายหุ้นในส่วนของแบตเตอรี่ให้กับ tesla ในราคา 3.6 พันล้านดอลลาร์

Panasonic 1 ในพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของ tesla ที่ร่วมกันผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ขายหุ้นในส่วนของงานแบตเตอรี่ให้กับ tesla ในราคา  3.6 พันล้านเหรียญ

โดยเหตุผลที่ Panasonic ขายหุ้นให้กับทาง tesla นั้นเพราะว่าต้องการลดการพึ่งพา tesla แล้วเพิ่มเงินสดเพื่อการลงทุน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า Panasonic อาจจะหันไปพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่หรือแบบอื่นซึ่งการขายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง tesla กับ Panasonic

ซึ่งแม้ว่า Panasonic จะเคยให้เงินทุนสนับสนุนกับ tesla ตั้งแต่เริ่มพัฒนารถยนต์จนกระทั่งประสบความสำเร็จจนถึงขั้นขายหุ้นกันแต่ก็มีข่าวแว่วๆว่าพานาโซนิคกำลังร่วมมือกับ Toyota เช่นกันเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชาตินิยมของคนญี่ปุ่นก็ได้ครับ

ที่มา : carscoops