ข่าวดี! ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในกทม. ตรวจโควิดฟรี!!

กู๊ดดรีม | 19 เม.ย. 2564 11:18:44

1344

VIEWS กู๊ดดรีม

ข่าวดี! ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในกทม. ตรวจโควิดฟรี!!

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค 19 ในตอนนี้ นับว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียว มีผู้ติดเชื้อแทบจะทุกหย่อมหญ้า สิ่งสำคัญคือการระมัดระวังไม่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือมีอาการป่วยหลังจากเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงก็ควรไปตรวจหาเชื้อเพื่อจะได้รับการรักษาหากได้รับเชื้อขึ้นมา ลดการแพร่ระบาดซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid19 ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มข้างต้นสามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิเลือกไว้ หรือหากไม่สะดวกก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้พบเชื้อแล้วมีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วย แล้วจะต้องเปิดเผย timeline อย่างชัดเจนโดยไม่ปิดบัง เพื่อจะได้ทำการสืบสวนหาแหล่งแพร่เชื้อกันต่อไป

วิธีการลงทะเบียน

ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจนั้นจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://sso.icntracking.com

หลังจากกรอกเลขประจําตัวประชาชนพร้อมยืนยันว่าเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเราเข้าสู่แบบทดสอบประเมินความเสี่ยง ให้เลือกตามความเป็นจริง ข้อมูลในนั้นก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง การแสดงอาการ ถ้ามีอาการป่วยก็ระบุอุณหภูมิในร่างกาย จำนวนการหายใจต่อครั้งรวมไปถึงวันที่มีอาการป่วย หลังจากนั้นก็ลงไปกรอกประวัติส่วนตัวทั่วไปแล้วบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นก็เข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

หลังจากได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการระบาดให้กับผู้อื่น และรหัสตรวจพบว่าติดเชื้อ ก็สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สถานพยาบาลจะเบิกจากกองทุนประกันสังคมเอง

ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อาจติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วย แต่กังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตราที่ได้กล่าวเอาไว้ก็สามารถเข้าไปรับการตรวจได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้การระบาดกำลังแพร่กระจายไปอย่างหนักหน่วงแล้วหนักกว่าทุกครั้งที่เราเคยเจอมา ถ้าเราป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดและสถานที่เสี่ยงต่างๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อลงได้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดี เราเป็นห่วงนะ

Source: siamrath