Facebook และ Skype วางแผนร่วมกัน พร้อมกับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใน Skype

ทีมงานTechXcite | 30 ก.ย 2553 10:24:58

5785

VIEWS ทีมงานTechXcite

Facebook และ Skype วางแผนร่วมกัน พร้อมกับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใน Skype   Facebook รวมทีมกับ Skype เพื่อที่จะส่ง SMS และ เสียง/วิดีโอ แชท โดยเชื่อมต่อกับ Facebook บนโปรแกรม Skype และบนโปรแกรมที่ขา Voice Chat ในบ้านเรารู้จักกันดี จะสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ โทรหาผู้คนหรือเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ได้อีกด้วย

   เพื่อที่จะให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด Facebook ก็มีกลุ่มผู้ใช้งานมากถึง 500ล้าน คนทั่วโลก และยังเพิ่มความแน่นหนาทางการสื่อสาร และผู้ใช้งานที่ใช้เครือข่ายบุคคลอยู่ด้วย แต่ทาง Skype ก็มี ผู้ใช้งานถึง 124 ล้านคนต่อเดือน และ ยังมี คนที่สมัครเข้ามารวมกันได้ถึง 560ล้านคน ทั่วโลกเช่นกัน

ที่มา : TechSpot

iToPz @ TechXcite.com