Apple ลดค่าบริการ App Store ลงเหลือ 15% เพื่อช่วยนักพัฒนารายย่อย

MheeYokLoh | 19 พ.ย. 2563 10:39:06

4066

VIEWS MheeYokLoh

Apple ลดค่าบริการ App Store ลงเหลือ 15% เพื่อช่วยนักพัฒนารายย่อย

Apple ประกาศโปรแกรมใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่พัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ใน App Store ซึ่งภายใต้โปรแกรมใหม่นี้ นักพัฒนารายย่อยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมพิเศษด้วย

โดยผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะต้องเป็นนักพัฒนาที่มีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 1 ปี จะได้รับส่วนลดส่วนแบ่งรายได้ให้ Apple จาก 30% เป็น 15%

และเมื่อนักพัฒนารายนั้นสามารถทำรายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์ ระบบจะตัดไปเก็บค่าบริการ 30% ทันทีอัตโนมัติ และเมื่อรายได้ลดลงกว่าเกณฑ์อีกครั้ง ก็สามารถกลับมารับส่วนลดใหม่ได้

โปรแกรมนี้ นักพัฒนารายใหญ่ หรือรายย่อยที่มีแอปดังในมือ อาจไม่ได้ประโยชน์เท่าไรครับ แต่สำหรับนักพัฒนารายย่อย ที่มีรายได้ไม่มาก และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก็น่าจะได้รับประโยชน์กันเต็มๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง Apple บอกว่าจะประกาศอีกครั้งในเดือนธันวาคมครับ และโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้นั่นเอง

source: apple newsroom