สมอ.บังคับใช้ ให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมแล้วตั้งแต่วันนี้! ก่อนผลิตและนำเข้าต้องมีใบอนุญาต!!

กู๊ดดรีม | 16 พ.ย. 2563 12:42:51

1486

VIEWS กู๊ดดรีม

สมอ.บังคับใช้ ให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมแล้วตั้งแต่วันนี้! ก่อนผลิตและนำเข้าต้องมีใบอนุญาต!!

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมอ. ได้มีการกำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุม ก่อนผลิตหรือนำเข้าจะต้องขอใบอนุญาต ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งล่าสุดวันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันแรกที่เริ่มบังคับใช้กฎหมาย จึงนำมาแจ้งเตือนผู้ผลิตและผู้นำเข้าทุกคน ให้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

จุดเริ่มต้นของการกำหนดมาตรฐานนี้ เกิดจากปัญหา Powerbank หรือที่ชาร์จสำรอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ที่มักติดอยู่ในกระเป๋า เกิดระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง จากการที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ จึงต้องมีการควบคุมให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำเข้าหรือผลิต มีเครื่องหมายมอก.รับรองทั้งผู้ผลิตและร้านค้าวางจำหน่าย ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินตามกฎหมายในทันทีเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรก

สำหรับโทษหากมีการฝ่าฝืน ผู้ผลิตหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตระวางโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีเครื่องหมายมอก.รับรอง มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ผลิตและผู้วางจำหน่ายก็จะต้องระมัดระวังการผลิตและนำเข้า รวมไปถึงร้านค้าก็ต้องตรวจสอบเครื่องหมายมอก.ทุกครั้งก่อนนำมาวางจำหน่ายด้วย ประโยชน์ของกฎหมายตัวนี้จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นหากต้องซื้อ Powerbank มาใช้งาน