Camera : Manfrotto เปิดตัวแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ในชื่อ Manfrotto ProCUBE

น้าป๋วย | 21 ต.ค. 2563 23:13:35

673

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Manfrotto เปิดตัวแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ในชื่อ Manfrotto ProCUBE

Camera : Manfrotto เปิดตัวแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ในชื่อ Manfrotto ProCUBE

Manfrotto ผู้ผลิตขาตั้งกล้องและกระเป๋ากล้องชื่อดังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในชื่อ Manfrotto ProCUBE ซึ่งเป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบรนด์ Manfrotto เองด้วย โดย Manfrotto ProCUBE เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่กล้องทั้งของ Nikon, Canon, และ Sony รวมไปถึงยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ AA ได้อีกด้วย โดยในช่วงแรกจะมีแบตเตอรี่ของ Canon LP-E6N และ Nikon EN-EL15 ออกมาจำหน่ายก่อน 

สำหรับจุดเด่นของแท่นชาร์จ Manfrotto ProCUBE คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หนึ่งถึงสองก้อนพร้อมกัน พร้อมหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่ สามารถใช้งานร่วมกับสาย USB หรือที่ชาร์จในรถยนต์ได้ และมีถาดเปลี่ยนสำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ AA โดยของ Nikon รองรับกับแบตเตอรี่รุ่น EN-EL14, EN-EL15 ส่วน Canon รองรับรุ่น LP-E6, LP-E8, LP-E17, LP-E6N, LP-E6NH และ Sony ใช้ได้กับแบตเตอรี่รุ่น NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1

ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ชื่อแบรนด์ Manfrotto นั้น ทำออกมาสองรุ่นด้วยกันคือรุ่นสำหรับ Nikon EL15 และ Canon E6N ซึ่งแบตเตอรี่ดังกล่าวทาง Manfrotto ระบุว่าตัวแบตเตอรี่มีความทนทาน วัสดุภายนอกเป็นซิลิโคน ทนต่อการตกกระแทก ทั้งยังให้กำลังไฟสูงและนิ่ง รวมถึงมีอายุการใช้งานถึง 500 Cycle รวมถึงผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

ที่มา : manfrotto