ลือ ! HUAWEI เตรียมขายธุรกิจสมาร์ทโฟน Honor โดยมีหลายบริษัทสนใจซื้อ เช่น Xiaomi และ TCL !?

MheeYokLoh | 15 ต.ค. 2563 10:06:34

1099

VIEWS MheeYokLoh

ลือ ! HUAWEI เตรียมขายธุรกิจสมาร์ทโฟน Honor โดยมีหลายบริษัทสนใจซื้อ เช่น Xiaomi และ TCL !?