Camera : Canon 5000D และ 6000D ลือว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม 2021

น้าป๋วย | 7 ต.ค. 2563 22:51:27

756

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Canon 5000D และ 6000D ลือว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม 2021

Camera : Canon 5000D และ 6000D ลือว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม 2021

ยังคงมีข่าวลือเกี่ยวกับกล้องรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดเป็นข่าวเกี่ยวกับกล้องใหม่ของทาง Canon เมื่อมีรายงานออกมาว่าจะมีการเปิดตัว Canon 5000D และ 6000D ในช่วงเดือนมีนาคม 2021 โดยกล้องทั้งสองรุ่นเป็นกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าทาง Canon ได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับระบบ Wi-fi ซึ่งไม่แน่ว่าสินค้าใหม่ของ Canon ที่จะออกมาน่าจะเป็นกล้องสองรุ่นนี้ และดูเหมือนว่า Canon เองก็ยังคงพัฒนากล้อง DSLR อยู่ไม่ได้หันไปทำแต่กล้อง Mirrorless ทั้งหมด

thenewcamera