Camera : Nikon เปิดตัว WEBCAM UTILITY ตัว BETA รองรับระบบปฏิบัติการ MAC OS

น้าป๋วย | 1 ต.ค. 2563 00:25:20

741

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Nikon เปิดตัว WEBCAM UTILITY ตัว BETA รองรับระบบปฏิบัติการ MAC OS

Camera : Nikon เปิดตัว WEBCAM UTILITY ตัว BETA รองรับระบบปฏิบัติการ MAC OS

Nikon วางแผนเปิดตัว Webcam Utility* รุ่นเบต้า รองรับระบบปฎิบัติการบน macOS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้กล้องมิเรอร์เลสหรือกล้อง DSLR ของนิคอน สำหรับเป็นตัวเลือกในการใช้งานเว็บแคมที่มีคุณภาพสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองต่อการใช้วีดีโอคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นในการประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน Webcam Utility จะช่วยทำให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากกล้อง Nikon เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งานเป็นเว็บแคม ผู้ใช้เพียงแค่ติดตั้ง Webcam Utility บนคอมพิวเตอร์ของตนเองและเชื่อมต่อกับกล้องนิคอนที่รองรับระบบซอฟต์แวร์ผ่านสาย USB เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Nikon Download Center: https://downloadcenter.nikonimglib.com

ที่มา : nikon