Camera : Sony จดทะเบียนกล้องรุ่นใหม่คาดเดากันว่าจะเป็น Sony A9 III หรือ Sony A7 IV ????

น้าป๋วย | 1 ต.ค. 2563 00:20:33

859

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Sony จดทะเบียนกล้องรุ่นใหม่คาดเดากันว่าจะเป็น Sony A9 III หรือ Sony A7 IV ????

Camera : Sony จดทะเบียนกล้องรุ่นใหม่คาดเดากันว่าจะเป็น Sony A9 III หรือ Sony A7 IV ????

มีข่าวใหม่อัพเดตเกี่ยวกับกล้อง Sony ออกมาล่าสุดว่าทาง Sony ได้มีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ในประเทศจีนในรหัส WW638397 ซึ่งมีความน่าสนใจเพราะตัวกล้องรองรับ Wi-Fi (5GHz / 2.4GHz) โดยมีความเป็นไปได้ว่ากล้องรุ่นนี้จะเป็นกล้องระดับโปรเพราะรองรับ Wi-Fi 5GHz ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีในกล้องรุ่นใหญ่นั่นเอง ส่วนการคาดเดามีความเป็นไปได้ทั้ง Sony A9 III หรือ Sony A7 IV

ที่มา : sonyalpharumors