ลือ ! iPhone 12 จะมีรอยบากเล็กลง แต่หน้าจอ 120Hz ถูกเลื่อนไปใช้กับ iPhone 13 แทน

MheeYokLoh | 15 ก.ย 2563 09:48:16

647

VIEWS MheeYokLoh

ลือ ! iPhone 12 จะมีรอยบากเล็กลง แต่หน้าจอ 120Hz ถูกเลื่อนไปใช้กับ iPhone 13 แทน