นักวิเคราะห์ชี้ สมาร์ทโฟน 5G จะมียอดขายสูงถึง 278 ล้านเครื่องในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2021

MheeYokLoh | 11 ก.ย 2563 10:17:06

394

VIEWS MheeYokLoh

นักวิเคราะห์ชี้ สมาร์ทโฟน 5G จะมียอดขายสูงถึง 278 ล้านเครื่องในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2021