ฟีเจอร์ ECG บน Samsung Galaxy Watch3 ได้รับการยอมรับแล้วในสหรัฐ

MheeYokLoh | 17 ส.ค. 2563 08:42:17

556

VIEWS MheeYokLoh

ฟีเจอร์ ECG บน Samsung Galaxy Watch3 ได้รับการยอมรับแล้วในสหรัฐ