Camera : Nikon เปิดตัวโปรแกรมสำหรับใช้งานกล้องเป็นเว็บแคมกับ Webcam Utility Beta

น้าป๋วย | 6 ส.ค. 2563 22:08:23

637

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Nikon เปิดตัวโปรแกรมสำหรับใช้งานกล้องเป็นเว็บแคมกับ Webcam Utility Beta

Camera : Nikon เปิดตัวโปรแกรมสำหรับใช้งานกล้องเป็นเว็บแคมกับ Webcam Utility Beta

Nikon ได้เปิดตัวโปรแกรมให้ผู้ใช้งานกล้อง Nikon สามารถนำกล้องมาเป็นเว็บแคมได้แล้วในชื่อว่า Webcam Utility Beta โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอากล้อง Nikon มาใช้งานผ่านการ Live สดหรือนำมาเป็นกล้องเพื่อใช้งานการประชุมวีดีโอคอลได้เหมือนเช่นเว็บแคมทั่วไป ซึ่งตอนนี้จะรองรับแค่ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 64bit ก่อน และยังเป็นแค่ตัวทอดลอง ใครที่สนใจอยากลองดาวน์โหลดมาใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย

สำหรับรุ่นกล้อง Nikon ที่รองรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ได้แก่รุ่นต่อไปนี้

  • Z7
  • Z6
  • Z5
  • Z50
  • D6
  • D850
  • D780
  • D500
  • D7500
  • D6500

ที่มา : dpreview