Camera : Canon จะยุติการใช้คำว่า Master และ Slave ในระบบแฟลช

น้าป๋วย | 7 ก.ค. 2563 09:58:11

862

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Canon จะยุติการใช้คำว่า Master และ Slave ในระบบแฟลช

Camera : Canon จะยุติการใช้คำว่า Master และ Slave ในระบบแฟลช

ในช่วงที่มีการต่อต้านเรียกร้องความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องประเด็นสีผิว ทาง Canon เองก็ไม่ได้นิ่งนินใจเพราะเห็นว่าศัพท์ที่ใช้ในการสั่งงานแฟลชนั้นมีคำว่า Master และ Slave อยู่ด้วย ซึ่งมีความมายประมาณว่าเจ้านายและทาส เพราะระบบแฟลชไร้สายนั้นจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งงานให้อีกตัวทำงาน และใช้ศัพท์ดังกล่าวมายาวนานมาก แต่ทาง Canon มีแผนจะเปลี่ยนคำมาใช้เป็น Transmitter และ Receiver แทน (ยังไม่ระบุว่าเป็นคำไหนแน่นอน)

ส่วนอุปกรณ์เก่าตั้งแต่ปี 2017 ยังคงเป็น Master และ Slave อยู่ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องฮาร์ดแวร์ที่แสดงผลบนหน้าจอ LCD ที่ไม่สามารถอัพเกรดเปลี่ยนข้อมูลได้ทางเฟิร์มแวร์ ก็นับว่าทาง Canon ใส่ใจเรื่องรายละเอียดพวกนี้เหมือนเช่นแบรนด์ใหญ่อื่นๆที่พยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น

ที่มา : petapixel