วิธีลงทะเบียนเที่ยวฟรี รับส่วนลดที่พัก-ค่าเดินทาง เริ่ม 15 กรกฎาคมนี้

กู๊ดดรีม | 30 มิ.ย. 2563 14:44:15

2974

VIEWS กู๊ดดรีม

วิธีลงทะเบียนเที่ยวฟรี รับส่วนลดที่พัก-ค่าเดินทาง เริ่ม 15 กรกฎาคมนี้

วิธีลงทะเบียนเที่ยวฟรี รับส่วนลดที่พัก-ค่าเดินทาง เริ่ม 15 กรกฎาคมนี้

หลังจากเศรษฐกิจซบเซาไปยาวนานนับครึ่งปี ก็ถึงเวลาเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาครึกครื้น เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศอีกครั้ง จึงเกิดเป็นมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการ"เที่ยวปันสุข" และ "เราไปเที่ยวกัน" ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้ แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักโครงการนี้กันก่อน โดยเที่ยวปันสุขเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจะมีทั้งหมด 3 package ด้วยกัน

"กำลังใจ"

เพื่อบุคลากรทางการแพทย์อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการตอบแทนในความเสียสละทำงานหนัก ในช่วงการระบาดของ Covid-19  โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืนค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท

"เราเที่ยวด้วยกัน"

เป็น package เพื่อบุคคลทั่วไปโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 40% ต่อคืนคืนละไม่เกิน 3,000 บาท สามารถพักได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืนหรือรวมแล้วจะสนับสนุนเงินค่าที่พัก 15,000 บาท นอกจากนี้จะสนับสนุนเงินในลักษณะของ e wallet บนแอป “เป๋าตัง” ให้ 600 บาทต่อคืนเพื่อใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 5 คืน

"เที่ยวปันสุข"

เป็น package เพื่อสนับสนุนค่าเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำหรือรถเช่าในอัตรา 40% ไม่เกิน 1,000 บาท โดยสายการบินที่เข้าร่วมโครงการการกำหนดราคาขายตั๋วเครื่องบินในประเทศไป-กลับอยู่ที่ราคา 2,500 บาท

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน platform ของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ promotion code ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะมีหัวข้อให้เลือกชัดเจน 3 หัวข้อคือ

  • กำลังใจ
  • เราเที่ยวด้วยกัน
  • เที่ยวปันสุข

เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏชื่อของที่พักที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อเลือกโรงแรมที่ต้องการแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการซื้อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-voucher โดยชำระแค่ 60% ของราคาที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ ส่วนอีก 40% รัฐบาลจะเป็นคนจ่ายให้

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนนั้น เบื้องต้นเว็บไซต์ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนคือ www.เราเที่ยวกันด้วยกัน.com และจะมีการประกาศรายละเอียดต่อๆ ไปหลังจากผ่าน ครม.แล้ว ซึ่งเราจะนำมาอัพเดทกันต่อไป

Source: thebangkokinsightthairath