กฎหมายออกแล้ว!! ผลิต นำเข้า จำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

กู๊ดดรีม | 22 มิ.ย. 2563 15:08:43

1773

VIEWS กู๊ดดรีม

กฎหมายออกแล้ว!! ผลิต นำเข้า จำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

กฎหมายออกแล้ว!! ผลิต นำเข้า จำหน่ายพาวเวอร์แบงค์
ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

แบตเตอรี่ไฟสำรองหรือที่เรามักเรียกกันว่าพาวเวอร์แบงค์ เป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่หลายคนต้องพกพาติดกระเป๋าหากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเรามีไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันพาวเวอร์แบงค์นั้นมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปหลากหลายยี่ห้อและหลายราคา แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าพาวเวอร์แบงค์หลายรุ่นนั้นไม่มีมอก. และไม่ได้รับรองมาตรฐาน แต่หลังจากนี้น่าจะทำให้หลายคนสบายใจขึ้นเมื่อกฎหมายใหม่ได้ออกมาแล้ว โดยการผลิต นำเข้าและจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์จะต้องได้มาตรฐานมอก.เท่านั้น เพื่อเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563

โดยกฎกระทรวงได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาต้องเป็นไปตามมาตรฐานมอก.ในด้านคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย กฎกระทรวงใหม่ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 150 วันนับตั้งแต่ประกาศ ซึ่งหลังจากนี้ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายจะต้องควบคุมอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานตามกฎหมายมิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด

จากประกาศนี้ก็น่าจะทำให้หลายคนรู้สึกสบายใจเมื่อต้องใช้งานแบตเตอรี่สำรอง เพราะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องพกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนนั้นใส่ใจ การออกกฎกระทรวงจะช่วยควบคุมมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการ ให้สินค้านั้นได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

Source: Facebook/tisiofficial