Camera : หรือ Sony A5 จะมา แถมราคาต่ำกว่าสามหมื่น!! อัพเดตข่าวลือกล้องใหม่ Sony

น้าป๋วย | 20 มิ.ย. 2563 15:08:07

1729

VIEWS น้าป๋วย

Camera : หรือ Sony A5 จะมา แถมราคาต่ำกว่าสามหมื่น!! อัพเดตข่าวลือกล้องใหม่ Sony

Camera : หรือ Sony A5 จะมา แถมราคาต่ำกว่าสามหมื่น!! อัพเดตข่าวลือกล้องใหม่ Sony

มีกระแสข่าวลืออกมาเกี่ยวกับกล้องรุ่นใหม่ของ Sony ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทาง Sony เองได้จดทะเบียนการค้าของกล้องไว้สองตัว ตัวหนึ่งน่าจะเป้นกล้องระดับโปร และอีตัวน่าจะเป็นกล้องระดับผู้ใช้งานทั่วไปเนื่องจากมีฐานการผลิตที่ประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานที่มักจะประกอบกล้องรุ่นล่างมากกว่า และยังมีข่าวลือว่าน่าจะจัดการเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวช้ว่ามีความเป็นไปได้ที่กล้องรุ่นโปรนั้นจะเป็น A7s III ส่วนกล้องรุ่นรองที่จะเปิดตัวนั้นเป็นกล้อง Full Frame ในราคาประหยัดไม่ถึงสามหมื่นบาท ซึ่งถ้าหากทำราคานี้จริงออกมา รับรองได้ว่าน่าจะขายดีมากๆแน่นอน และชื่อของกล้องรุ่นดังกล่าวน่าจะเป็น Sony A5 โดยตัวกล้องน่าจะตัดวิวไฟน์เดอร์อิเล็กทรอนิกส์ออกไปเพื่อลดต้นทุน แต่อย่างไรกก็ตามนี่ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น ยังไม่มีอะไรแน่นอนหรือเห็นภาพหลุดเต็มๆออกมา คงต้องรอไปก่อนแหละ!!

ที่มา : sonyalpharumors