Camera : หรือนี่จะเป็นกล้องรุ่นใหม่ของ Nikon กับ Nikon Z5 ที่ไม่มีวิวไฟน์เดอร์

น้าป๋วย | 10 มิ.ย. 2563 22:50:44

735

VIEWS น้าป๋วย

Camera : หรือนี่จะเป็นกล้องรุ่นใหม่ของ Nikon กับ Nikon Z5 ที่ไม่มีวิวไฟน์เดอร์

มีข่าวลืออัพเดตเกี่ยวกับกล้อรุ่นใหม่จากทางฝั่ง Nikon ออกมากับ Nikon Z5 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกล้อง Mirrorless รุ่นประหยัดตัวใหม่ โดยมีการระบุว่ามีความเป็นไปด้ที่กล้องรุ่นใหม่นี้จะถูกตัดวิวไฟน์เดอร์อิเล็กทรอนิกส์ออกไป เพื่อที่จะลดต้นทุนและเป็นกล้องที่ตอบโจทย์การทำงานของมือสมัครเล่นที่อาจจะไม่ได้ใช้งานวิวไฟน์เดอร์ในตัวกล้องมากนัก ส่วนรูปร่างหน้าตายังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนกันแน่ แต่ถ้าเป็นกล้องที่ตัดบริเวณหัวกะโหลกวิวไฟน์เดอร์ออกก็น่าจะทรงคล้ายๆแบบนี้

ที่มา : thenewcamera