AIS จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นำทัพหุ่นยนต์ 5G ตั้งการ์ด เสริมมาตรการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย !

เฮียแม็พ | 2 มิ.ย. 2563 09:13:49

438

VIEWS เฮียแม็พ

AIS จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นำทัพหุ่นยนต์ 5G ตั้งการ์ด เสริมมาตรการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย !