NASA ถือโอกาสช่วงการระบาด ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและมลพิษหลังผู้คนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน

กู๊ดดรีม | 14 พ.ค. 2563 18:58:27

1005

VIEWS กู๊ดดรีม

NASA ถือโอกาสช่วงการระบาด ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและมลพิษหลังผู้คนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำเอาเมืองเล็กเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างออกมาตรการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งหลังจากเริ่มมาตรการได้ไม่นานเราก็ได้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเมืองใหญ่ที่สะอาดสะอ้านไร้มลพิษ น้ำในแม่น้ำที่กลับมาใสสะอาดอีกครั้งหรือข่าวคราวของสัตว์ป่าหายากที่ออกมาเดินเล่นในเมืองที่ไร้ผู้คน สิ่งนี้สื่อให้เห็นถึงการคืนธรรมชาติกลับสู่ธรรมชาติ และสะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย และทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความน่าสนใจที่ทำให้ NASA ตัดสินใจศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมหลังจากมาตรการล็อคดาวน์ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

โครงการนี้จะศึกษาคุณภาพอากาศทั่วโลกโดยการเชื่อมต่อข้อมูลดาวเทียมกับสภาพอากาศการจราจรและข้อมูลอื่น ๆ รวมไปถึงอุตุนิยมวิทยาเพื่อวัดว่ามลพิษทางอากาศที่ลดลงส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศอย่างไร

โดยผลลัพธ์ของงานวิจัยจะถูกเปิดเผยหลังจากการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง ซึ่งการวิจัยเรื่องคุณภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการขนส่งเพื่อปรับปรุงในเรื่องของมลพิษ ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำอาจมีผลต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดี

นับว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจไม่น้อยซึ่งมันจะช่วยในการทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่ถูกกระทำโดยมนุษย์ และปรับปรุงให้มันดีขึ้น ส่วนผลลัพท์ที่จะออกมานั้นก็ต้องรอติดตามกันเชื่อว่าคงอีกไม่นาน

Source: Engadget