เปิดตัว Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) แท็บเล็ตใส่ซิมได้ระดับเริ่มต้น แต่ไม่มีปากกา

MheeYokLoh | 27 มี.ค. 2563 10:25:25

2270

VIEWS MheeYokLoh

เปิดตัว Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) แท็บเล็ตใส่ซิมได้ระดับเริ่มต้น แต่ไม่มีปากกา