สื่อนอกตีข่าว! ไทยเจ๋ง พัฒนาหุ่นยนต์ ninja robots คัดกรองผู้ป่วย Covid-19 ลดความเสี่ยงหมอและพยาบาล

กู๊ดดรีม | 25 มี.ค. 2563 14:28:06

1095

VIEWS กู๊ดดรีม

สื่อนอกตีข่าว! ไทยเจ๋ง พัฒนาหุ่นยนต์ ninja robots คัดกรองผู้ป่วย Covid-19 ลดความเสี่ยงหมอและพยาบาล

มาฟังเรื่องดีๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กันบ้าง เมื่อทีมนักวิจัยจากประเทศไทยสามารถผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะขึ้นมาได้ จุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ลดความเสี่งการทำงานของหมอและพยาบาล

โดยทีมวิจัยนำทีมโดย ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมงานผลิตหุ่นยนต์คุณหมอ หรือหุ่นยนต์นินจา เพื่อช่วยสนับสนุนงานทางการแพทย์ ความสามารถของหุ่นยนต์นินจาตัวนี้ ใช้ในการตรวจวัดความดัน วัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งนอกจากการตรวจเพื่อรักษา Covid-19 แล้วยังสามารถใช้กับโรคอื่นๆ ได้ด้วย อย่างโรคหลอดเลือดสมอง

โดยหุ่นยนต์นินจาตัวนี้จะมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ แบบโมบายล์กับแบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งโต๊ะจำเป็นต้องใช้คนเข็น แต่ถ้าแบบโมบายล์มันจะสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยเคลื่อนไหวหลบสิ่งกีดขวางอย่างชาญฉลาด สามารถตรวจอาการเปนตัวกลางพูดคุยระหว่างหมอกับคนไข้โดยที่หมอไม่ต้องเดินทางไปเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังใช้หุ่นยนต์เพื่อการขนส่งของเวชภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายตามห้องต่างๆ ได้ด้วย

ในปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ทั้งสองรูปแบบไปใช้งานในโรงพยาบาลกันจริงๆ แล้วโดยถูกนำไปใช้งานกับโรงพยาบาล 4 แห่งทั่วประเทศไทยและจะส่งโรงพยาบาลเพิ่มอีก 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการตรวจรักษาที่ช่วยเหลืองานพยาบาล และลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งความก้าวหน้าในการผลิตหุ่นยนต์ตัวนี้ นับว่าโด่งดังจนสื่อต่างชาติชั้นนำมากมายต่างพากันกระจายข่าว จนกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้กำลังใจทีมงานผู้ผลิตที่สร้างสิ่งดีๆ ออกมาเพื่อวงการแพทย์ของไทย

Source: salika, Mashable