Instagram เตรียมอัปเดทการใช้งานให้สามารถส่งข้อความบนหน้าเว็บได้แล้ว เร็วๆ นี้

กู๊ดดรีม | 15 ม.ค. 2563 11:07:58

809

VIEWS กู๊ดดรีม

Instagram เตรียมอัปเดทการใช้งานให้สามารถส่งข้อความบนหน้าเว็บได้แล้ว เร็วๆ นี้

 Instagram เตรียมอัปเดทการใช้งานให้สามารถส่งข้อความบนหน้าเว็บได้แล้ว เร็วๆ นี้

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Instagram ได้ทดสอบการใช้งานแบบใหม่ที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ Direct Message หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า DM ผ่านทางหน้าเว็บได้ ซึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นจะไม่ต่างจากการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน สามารถส่งข้อความหรือเข้าร่วมกลุ่มได้ไม่ต่างจากในแอป

การใช้งานสามารถเริ่มต้นได้จากหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือจากหน้า DM แบบเดียวกับที่ผู้ใช้เข้าใช้งานในแอป รวมไปถึงการแจ้งเตือนบนเดสก์ก็ท็อปพร้อมใช้งานสำหรับ DM แล้วเช่นกันหากผู้ใช้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับ Instagram บนเว็บเบราว์เซอร์

การที่ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram อัปเดทการทำงานในส่วนนี้ขึ้นมาเป็นเสมือนการตอกย้ำบริการเพื่อการส่งข้อความที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger, WhatsApp และในที่สุด Instagram ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสร้างความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Source: Mashable