หลุดข้อมูลสมาร์ทโฟน Sony รุ่นใหม่ มีสเปคระดับกลาง CPU S765G RAM 8GB

MheeYokLoh | 20 ธ.ค 2562 12:28:41

1434

VIEWS MheeYokLoh

หลุดข้อมูลสมาร์ทโฟน Sony รุ่นใหม่ มีสเปคระดับกลาง CPU S765G RAM 8GB