Xiaomi จดสิทธิบัตร สมาร์ทโฟนมาพร้อมหน้าจอโค้งทั้ง 4 ด้าน มีกล้องหลังคู่

MheeYokLoh | 10 ก.พ. 2562 15:04:42

1446

VIEWS MheeYokLoh

Xiaomi จดสิทธิบัตร สมาร์ทโฟนมาพร้อมหน้าจอโค้งทั้ง 4 ด้าน มีกล้องหลังคู่

Xiaomi จดสิทธิบัตร สมาร์ทโฟนมาพร้อมหน้าจอโค้งทั้ง 4 ด้าน มีกล้องหลังคู่

Xiaomi มีข่าวเตรียมทำสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่ ที่จะมีขอบหน้าจอโค้งทั้ง 4 ด้าน ถ้านึกภาพไม่ออก ให้ลองนึกถึง Samsung S9 ที่มีขอบโค้งด้านข้างซ้ายขวา แต่นี่มีขอบโค้งแบบนั้นที่ด้านบนและล่างด้วย

พบข้อมูลการจดทะเบียนการออกแบบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Xiaomi ผ่านทาง World Intellectual Property Office (WIPO) ซึ่งจากภาพเราไม่เห็นตำแหน่งของกล้องหน้าเซลฟี่ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าตัวกล้องนั้นอาจถูกฝังลงบนหน้าจอเลย หรือว่าอาจจะเพิ่มเติมมาในภายหลังว่าจะวางกล้องอย่างไร

ที่น่าสนใจจากดีไซน์นี้คือสมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะมีหน้าจอด้านหน้าแบบเต็มพื้นที่เลยครับ มีกล้องหลังคู่ dual-camera พร้อมไฟแฟลช LED ส่วนด้านล่างมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล

ดีไซน์ใหม่นี้ เป็นไปได้ว่าอาจถูกนำมาใช้บนสมาร์ทโฟนรุ่นระดับเรือธงของ Xiaomi ในอนาคตก็เป็นได้ครับ

source: gsmarena