เผยข้อมูล Microsoft Surface Phone จะใช้หน้าจอพับได้ ไม่ใช่หน้าจอประกบ

MheeYokLoh | 12 ต.ค. 2561 10:37:03

1794

VIEWS MheeYokLoh

เผยข้อมูล Microsoft Surface Phone จะใช้หน้าจอพับได้ ไม่ใช่หน้าจอประกบ