อินเทลเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในยุคใหม่

ทีมงานTechXcite | 31 พ.ค. 2553 18:10:58

4235

VIEWS ทีมงานTechXcite

อินเทลเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในยุคใหม่
พร้อมตีพิมพ์รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีพ.ศ. 2552

intel_core_i7


•    การศึกษา –  โครงการอินเทล ทีช ได้อบรมครูกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก และมุ่งที่จะอบรมครูเพิ่มเติมอีก 3 ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2554 สำหรับในประเทศไทยอินเทลได้เริ่มอบรมครูในโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 จวบจนปัจจุบันมีครูที่ได้รับการอบรมจากโครงการนี้แล้ว 103,000 คนทั่วประเทศ และอินเทลยังคงเดินหน้าอบรมครูในประเทศไทยเพิ่มเติมให้ได้ครบ 120,000 คนภายในปีพ.ศ. 2553 นี้

•    สิ่งแวดล้อม – อินเทลมุ่งรักษาตำแหน่งของบริษัทที่สมัครใจในการซื้อพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา (จากรายงานของ EPAหรือหน่วยงานที่ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา)และในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อินเทลได้ประกาศถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใหม่อีก 8 เครื่องสำหรับโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

•    ชุมชน – ในปี 2552 38 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานของอินเทลได้ทุ่มเทเวลารวมกันกว่า 1 ล้านชั่วโมง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ และมูลนิธิอินเทล ได้บริจาคเงินจำนวน 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โรงรียน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร รวม 4,500 แห่ง  ซึ่งเป็นที่ที่พนักงานของอินเทลได้เข้าไปบำเพ็ญประโยชน์

•    ความโปร่งใส – อินเทลได้เปิดเผลรายชื่อของซัพพลายเออร์ 50 รายแรก ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร ที่พวกเขาจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินจากอินเทลในปีพ.ศ. 2553 นี้

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2553 – อินเทล ได้เปิดเผยถึง รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมฉบับล่าสุด เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในยุคใหม่ ซึ่งอินเทลได้นำความตั้งใจในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ารวมกับการทำงานทุกระดับขั้นตอน  

ถึงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมา อินเทลยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานในฐานะ ‘ผู้สร้างสรรค์อนาคต’ นำเทคโนโลยี และวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปใช้เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  รวมทั้งโอกาสใหม่อื่นๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมได้สูงสุด

    ไมเคิล เจค็อบสัน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอินเทลกล่าวว่า “ที่อินเทล เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสอดแทรกหลักความรับผิดชอบนี้เข้าไปกับแนวคิดและการทำงานของทุกระดับหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานโรงงานผลิต ซึ่งในรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของอินเทลใน ปี 2552 นี้ได้บรรยายถึงผลงานของเราในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

โดยมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มองหาวิธีที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของเรามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”  


ประเด็นสำคัญจากรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมของอินเทลในปี 2552 ประกอบด้วย:  

การศึกษา

•    อินเทลมีความมุ่งมั่นที่จะอบรมครูในโครงการ อินเทล ทีช (Intel® Teach Program) ให้ได้ 10 ล้านคน ทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2554 และสามารถเข้าถึงนักเรียนถึง 250,000 คน ด้วยโครงการ อินเทล เลิร์น (Intel® Learn Program) สำหรับในประเทศไทยอินเทลได้เริ่มอบรมครูในโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จวบจนปัจจุบันมีครูที่ได้รับการอบรมจากโครงการนี้แล้ว 103,000 คนทั่วประเทศ และอินเทลยังคงเดินหน้าอบรมครูในประเทศไทยเพิ่มเติมให้ได้ครบ 120,000 คนภายในปีพ.ศ. 2553 นี้

•    ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 อินเทล ได้ร่วมมือกับซิสโก้ และไมโครซอฟท์ ในการประกาศถึงการริเริ่มในความร่วมมือกับนักวิชาการกว่า 60 ท่าน เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีที่จะนิยาม วัดผล และสอนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน

•    และในปี 2552 เรายังได้ร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลก เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้มีการประกาศถึงความสนับสนุนจากประธานาธิบดี บารัค โอบามา ในแคมเปญ “Change the Equation” ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างเร่งด่วนในสหรัฐอเมริกา

สิ่งแวดล้อม

•    ในปีพ.ศ. 2552 มีผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Intel Environmental Excellence Awards) ในทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมถึง 70 ราย โดยเป็นการประกวดโครงการด้านนวัตกรรมที่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของอินเทล

•    ในปีพ.ศ. 2552 อินเทลได้ก่อตั้ง Intel Open Energy Initiative ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมาร์ทกริด และอาคารอัจฉริยะ รวมทั้งการให้ความรู้และเสริมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน

•    เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อินเทลได้มีการเปิดเผยถึงวิธีการใช้น้ำ รวมทั้งมีการนำนโยบายด้านการจัดการทรัพยาการน้ำใหม่มาใช้อีกด้วย

ชุมชน

•    จากโครงการ Intel Involved Program ร้อยละ 38 ของพนักงานของอินเทล ได้ทุ่มเทเวลา 989,681 ชั่วโมงในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสังคม และมูลนิธิอินเทลยังได้มอบเงินจำนวน 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โรงเรียน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรรวม 4,500 แห่งอีกด้วย

•    พนักงานของอินเทล ได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ที่จะแบ่งปันทักษะที่ได้เรียนรู้จากอินเทลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีกรณีที่พนักงานคนหนึ่งนำกลุ่มอาสาสมัครเข้าไปให้ความรู้กับสังคมด้านการป้องกันโรคเอดส์ในประเทศอินเดีย ทำให้มีผู้คนนับพันได้ประโยชน์จากโครงการนี้

•    อินเทลได้จัดตั้ง Intel Education Service Corps ที่จะเป็นการอบรมทักษะของอาสาสมัครจาก    อินเทล และส่งพวกเขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า รวมทั้งสอนนักเรียนและครูรวมทั้งผู้ปกครองถึงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อีกด้วย

อินเทลได้เผยแพร่เกี่ยวกับความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความปลอดภัย ต่อสาธารณะมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และได้มีการจัดทำเป็นรายงานประจำปีมาตั้งแต่พ.ศ. 2544 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ได้ที่ www.intel.com/go/responsibility และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของอินเทลได้ที่ CSR@Intel blog