Camera : ข่าวลือฝั่ง Nikon กับกล้องรอการเปิดตัว Nikon D7300 และ D820 กับเลนส์อีก 5 ตัว

น้าป๋วย | 12 มี.ค. 2560 13:25:03

12294

VIEWS น้าป๋วย

Camera : ข่าวลือฝั่ง Nikon กับกล้องรอการเปิดตัว Nikon D7300 และ D820 กับเลนส์อีก 5 ตัว

Camera : ข่าวลือฝั่ง Nikon กับกล้องรอการเปิดตัว Nikon D7300 และ D820 กับเลนส์อีก 5 ตัว

ข่าวลืออัพเดตเกี่ยวกับกล้องรุ่นใหม่จากทาง Nikon เมื่อมีรายงานว่าทาง Nikon อาจจะเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่เร็วๆนี้ โดยมีการระบเอาไว้ว่ากล้องรุ่นใหม่นี้จะเป็นกล้อง DSLR APS-C และ DSLR Full Frame อย่างละรุ่น พร้อมระบุชื่อว่าน่าจะเป็น Nikon D7300 และ D820 ทั้งนี้ยังมีข่าวออกมาอีกว่าทาง Nikon จะมีการเปิดตัวเลนส์ใหม่ด้วยกันถึง 5 ตัวออกมาอีกด้วย สำหรับกล้องรุ่นใหม่นอกเหนือจาก Nikon D7300 และ D820 แลัว ยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าช่วงปลายปีนั้นจะมีกล้อง Nikon D760 ออกมาอีกด้วย เรียกว่าลือกันยาวๆเลยสำหรับทางผฝั่ง Nikon ในปีนี้

ที่มา : thenewcamera